Partners

Deze site kwam tot stand dankzij de medewerking van verschillende partners:

  • De ziekenfondsen
  • De representatieve artsenverenigingen
  • Het RIZIV

De ziekenfondsen

  • Landsbond der Christelijke Mutualiteiten
  • Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten
  • Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen
  • Landsbond van Liberale Mutualiteiten
  • Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
  • Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering (HZIV)
  • Kas der Geneeskundige Verzorging van de NMBS Holding

De representatieve artsenverenigingen

  • BVAS
  • Kartel